Onderzoek en ondernemerschap duurzaam en productief verbonden

Privaat investeerder met een focus op educatie, onderzoek
en human resource development
Leer ons kennen
van Groningen de Zeeuw

Introductie

Van Groningen de Zeeuw investeert in ondernemingen en organisaties die een bestaand of nieuw product (verder) willen innoveren of commercialiseren. Wij beperken ons niet enkel tot het verstrekken of verwerven van risico dragend kapitaal maar ook wenden wij onze eigen branchekennis, ervaring en netwerk aan. Dit met ons motto: samen succesvol leren en ondernemen.

ENTREPRENEURSHIP KENNIS / ONDERZOEK
Denkkracht Innovatie VGDZ zet in op kennisvalorisatie en gaat actief op zoek bij kennisinstellingen (hoge scholen en universiteiten) naar onderzoekslijnen die passen bij het betreffende business initiatief/plan. Andersom zal VGDZ ook bij nieuwe of lopende onderzoeken van het hoger onderwijs, business initiatieven kunnen zoeken die passen binnen dat onderzoek.
Daadkracht Netwerk VGDZ stelt zijn expertise (kennis en netwerk) beschikbaar aan het desbetreffende business initiatief. Via een sturende positie in een Raad van Commissarissen of Raad van Advies kan VGDZ de onderneming actief en betrokken inhoudelijk adviseren. Ook kan de dienstverlening van VGDZ een aanvulling zijn wanneer er al sprake is van een mediƫrende partij.
Draagkracht Kapitaal VGDZ stelt financiering beschikbaar, of ondersteunt in het verwerven van degelijke financiering voor (startende) ondernemers/business initiatieven en organisaties.
GEREALISEERD PRODUCT

Producten

Business innovatie

Spin-off

Corporate Venturing

Start-up

Van Groningen de Zeeuw

Graag stellen wij ons nader aan u voor

Hans Kox
Hans Kox
Partner
Meer
Marten van Gilst
Marten van Gilst
Partner
Meer

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op