Corporate Venturing

Om de innovatiekracht van de ondernemingen te versterken kunnen bedrijven besluiten deze te zoeken bij kleine, flexibele en innovatieve collega onderneming. Wij ondersteunen in het denkproces en gaan actief op zoek naar die innovatieve ondernemingen. Niet zelden komt uit onverwachte hoek een interessante koppeling en match tot stand..!